fbpx
Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-28(23) - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na język angielski

Price: 19,00 PLN (incl. tax: 3,55 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-28-B(17) - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek)

Price: 15,00 PLN (incl. tax: 2,80 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT/0 - INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU

Price: 15,00 PLN (incl. tax: 2,80 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT/D - INFORMACJA O ODLICZENIU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH

Price: 15,00 PLN (incl. tax: 2,80 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT/WZR - Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych

Price: 15,00 PLN (incl. tax: 2,80 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-2K - OŚWIADCZENIE o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

Price: 35,00 PLN (incl. tax: 6,54 PLN)

Tłumaczenie formularza ZUS ERP-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-37 - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-36 - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-38 - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 19,00 PLN (incl. tax: 3,55 PLN)

Tłumaczenie zaświadczenia z CEIDG - zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-37 - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-11(27) - INFORMACJA PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O DOCHODACH I POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza CIT-8 - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) I NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Price: 35,00 PLN (incl. tax: 6,54 PLN)

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY/INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-36LS - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-36L ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 19,00 PLN (incl. tax: 3,55 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-B INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Price: 29,00 PLN (incl. tax: 5,42 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-39 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 39,00 PLN (incl. tax: 7,29 PLN)

Tłumaczenie formularza ZAS-W ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-36S ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 25,00 PLN (incl. tax: 4,67 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-8C INFORMACJA O NIEKTÓRYCH DOCHODACH Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

Price: 35,00 PLN (incl. tax: 6,54 PLN)

Tłumaczenie formularzy PIT-2 i PIT-2A stanowiących OŚWIADCZENIE pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-37 - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 19,00 PLN (incl. tax: 3,55 PLN)

Tłumaczenie oświadczenia małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-28(24) - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na język angielski

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-36L ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 19,00 PLN (incl. tax: 3,55 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-B(19) INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-36(29) - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 19,00 PLN (incl. tax: 3,55 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-B(18) INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-38(15) - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 29,00 PLN (incl. tax: 5,42 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-2 stanowiącego OŚWIADCZENIE pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-11 - INFORMACJA PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O DOCHODACH I POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY

Price: 25,00 PLN (incl. tax: 4,67 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-28-B(18) - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek)

Price: 55,00 PLN (incl. tax: 10,28 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-36LS - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) za rok 2021

Price: 39,00 PLN (incl. tax: 7,29 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-2 stanowiącego OŚWIADCZENIE pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Price: 15,00 PLN (incl. tax: 2,80 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT/0 - INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-36S ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 39,00 PLN (incl. tax: 7,29 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-39(11) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

English Translation of Polish Form PIT-39(11) DECLARATION OF EARNED INCOME (SUFFERED LOSS)

 

Price: 199,00 PLN (incl. tax: 37,21 PLN)

Kompleksowy kurs obsługi programu SDL Trados Studio 2021 zawiera podstawowe informacje o obsłudze oprogramowania i jest skierowany głównie, ale nie tylko, do początkujących użytkowników. W kursie można dowiedzieć się m.in. z jakimi zasobami pracujemy w Tradosie, jak je tworzyć i nimi zarządzać; jak odnaleźć się w interfejsie programu i samego edytora; jak pracować w chmurze; jak analizować dopasowania i raporty.
Kurs jest udostępniany w formule on-line/on-demand, co oznacza, że dostęp do materiałów możemy uzyskać w dowolnej, dogodnej do nas chwili.

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Komplet dokumentów do najmu lokalu mieszkalnego w języku polskim i angielskim.

Price: 15,00 PLN (incl. tax: 2,80 PLN)

Dwujęzyczny wzór faktury EN i PL

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Komplet dokumentów do najmu lokalu mieszkalnego w języku polskim i angielskim.

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie wzoru polityki prywatności RODO dla firm.

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie wzoru gwarancji należytego wykonania umowy

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie wzoru gwarancji zwrotu zaliczki

Price: 29,00 PLN (incl. tax: 5,42 PLN)

Tłumaczenie wzoru oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie wzoru odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego - Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Price: 25,00 PLN (incl. tax: 4,67 PLN)

Tłumaczenie wzoru UPO - Urzędowego potwierdzenia odbioru

Price: 69,00 PLN (incl. tax: 12,90 PLN)

Komplet dokumentów do najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego w języku polskim i angielskim (Ukraina).

Price: 69,00 PLN (incl. tax: 12,90 PLN)

Komplet dokumentów do najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego w języku polskim i angielskim.

Price: 29,00 PLN (incl. tax: 5,42 PLN)

Tłumaczenie wzoru wniosku o zaświadczenie o niekaralności

W tej witrynie wykorzystywane są pliki cookies. Kontynuując korzystanie z niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji w Polityce prywatności.